מסה קריטית הינו מפגש רוכבי אופניים מחאתי,
שמתרחש מתוך רצון להביא לשיפור ביחס הנהגים והמדינה כלפי הרוכבים.

 

הרוכבים הרבים שמתאגדים למטרה משותפת ומוותרים על האינדיבידואליות שלהם, הזכירה לי משטרים טוטליטריים; המדינה כערך עליון ופרטים שמעניקים לה את חירותם.

לכן בחרתי לשים דגש על טוטאליות וכוחניות, ושאבתי השראה מהפאשיזם.
מימוש האידיאולוגיה של מסה קריטית ייעשה בכל מחיר.

מסה קריטית
עיצוב לאירוע

© 2019 by Ziv Finkel