© 2019 by Ziv Finkel

פרויקט שנעשה בשיתוף עם ארגון הג‘וינט בנושא מוגבלויות (פיזיות ונפשיות) בחברה.
בחרתי לעסוק בדיכאון, ולהעלות את המודעות לעובדה שהוא נפוץ יותר ממה שחושבים.

את הכרזה יצרתי בתלת מימד, מתוך רצון לתת תחושה מונומנטלית, שדיכאון זאת אכן בעיה אמיתית ונפוצה.

העבודה הוצגה ביריד צבע טרי 10, שהתקיים באפריל 18’ בתל-אביב.

צא מזה
כרזה זזה